Utworzona przez górali z Podhala, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w celu zachowania tradycyjnych gospodarstw rolnych (hodowla owiec) w Karpatach. Współpracujemy na rzecz odtwarzania tradycyjnej gospodarki pasterskiej w celu ochrony bioróżnorodności Karpat.