Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne. Współpracujemy w obszarze wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.