Jeden z wiodących ośrodków badawczych specjalizujących się w geografii społecznej i kulturowej, kwestiach transgranicznych oraz w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Stanowi wsparcie w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju regionalnego.