Współpracujemy m.in. przy realizacji projektów edukacyjnych. Marszałek Województwa Lubelskiego objął honorowym patronatem projekt "GreenGo!" dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.