Współpracujemy w obszarze edukacji ekologicznej mieszkańców wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął honorowym patronatem projekt "GreenGo!" dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich.