Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków powstało w 1985 roku. Zajmuje się monitoringiem stanu awifauny w Polsce. Prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. Posiada w Polsce kilka stacji terenowych. Współpracowaliśmy przy realizacji projektu prowadzonego przez PTOP pt. "Ochrona żółwia błotnego w województrwie warmińsko-mazurskim".