Współpracujemy przy projekcie "Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities" w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+.