Żywiec Zdrój S.A należy do grupy spółek DANONE – producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. Współpracujemy przy projekcie na rzecz czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na terenach powiatu żywieckiego. 

Współpracujemy w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla środowiska".