Jest centralnym urzędem administracji rządowej podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. nadzoru realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii. Współpracujemy w obszarze wdrażania dyrektywy INSPIRE i budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce.