Projekty

Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci 2019
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel strategiczny

Rolą którą pełni Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci jest zwiększanie świadomości społecznej, dotyczącej prawidłowego obchodzenia się z elektroodpadami.   

Działania taktyczne

DEBATA O WYZWANIACH W GOSPODAROWANIU ELEKTROODPADAMI

16 października w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się debata administracji, biznesu oraz środowisk pozarządowych, poświęcona analizie obecnego stanu gospodarki elektroodpadami w Polsce oraz sposób na zwiększenie efektywności ich ponownego wykorzystywania.

PUBLIKACJE

Analiza zatytułowana „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019 – 2023” zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz określa kwestie do rozwiązania i wyzwania dla branży oraz państwa na najbliższe cztery lata.

W ramach drugiej edycji Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci firma GfK Polonia przygotowała badanie opinii publicznej, sprawdzające wiedzę Polaków na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sposobów jego utylizacji.

WARSZTATY

Odbyły się również dwa warsztaty z cyklu „Circular Economy – zamykamy obieg!”, poświęcone kwestii oświetlenia oraz ekoprojektowania.

PIKNIK I WARSZTATY EDUKACYJNE

Skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej wydarzenia odbyły się na przełomie września i października na warszawskim Wilanowie, w Pułtusku i Czarnej Białostockiej.

Czas

2019

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021