Projekty

Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci 2018
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel strategiczny

Rolą którą pełni Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci jest zwiększanie świadomości społecznej, dotyczącej prawidłowego obchodzenia się z elektroodpadami.

Działania taktyczne

Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło patronatem wydarzenia organizowane przez ElektroEko w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci.

BROSZURA INFORMACYJNA

W ramach pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci powstał dedykowany konsumentom poradnik, na łamach którego przeczytać można o ekonomicznym znaczeniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także sposobów jego bezpiecznej utylizacji.

PROGRAM EDUKACYJNY DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

  • bezpłatne materiały edukacyjne dla dzieci oraz odbiór zgromadzonych elektrośmieci
  • konkurs w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

PIKNIK EDUKACYJNY

W dniu 12 października odbył się piknik ekologiczny dla szkół podstawowych. W Parku im. Malickiego w Warszawie uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w specjalnie na tę okazję przygotowanej Ścieżce Edukacyjnej o tematyce elektrośmieci. Piknik był też okazją do pozbycia się zużytych i niepotrzebnych urządzeń z domu, z czego skorzystali także okoliczni mieszkańcy Ochoty.

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

ElektroEko odbierało w trakcie akcji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z biur oraz od konsumentów.

Czas

2018

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021