Projekty

Konkurs Eco-miasto 2019-2020
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.9:

Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 7
Zadanie 7.3:

Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

Cel 11
Zadanie 11.2:

Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel strategiczny

Konkurs Eco-miasto ma na celu promowanie dobrych praktyk poprzez zdrową międzymiastową rywalizację w różnych dziedzinach, mających bezpośredni wpływ na środowisko. Podczas 6-ej edycji miasta nagrodzono w następujących kategoriach: „Mobilność zrównoważona”, „Efektywność energetyczna budynków”, „Gospodarka wodna”, „Gospodarka o obiegu zamkniętym” oraz „Zieleń a powietrze”. 7-ma edycja konkursu rozpoczęła się jesienią 2019.

Działania taktyczne

Miasta zgłaszają się do konkursu poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Są oceniane w dwóch podgrupach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Jury konkursowe po zweryfikowaniu aplikacji przyznaje wyróżnienia oraz główne nagrody.

Czas

7 edycja konkursu rozpoczęła się jesienią 2019 roku, będzie miała swój finał wiosną 2020

Rezultaty

7 edycja trwa, podczas dotychczasowych 6-ciu edycji konkursu wyróżniono 40 miast oraz wręczono 30 miastom główne nagrody (nagród łącznie było więcej - niektóre miasta były nagradzane wielokrotnie).

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021