Projekty

Program "Ciepło dla Pragi"
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 11
Zadanie 11.7:

Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Cel 11
Zadanie 11.b:

Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030).

Cel strategiczny

Celem było wsparcie działań samorządu lokalnego na rzecz efektywności energetycznej, zwiększanie świadomości energetycznej mieszkańców dzielnicy Praga-Północ, a także aktywizacja lokalnej społeczności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej dzielnicy. Program Ciepło Dla Pragi był pilotażowym programem dla Ciepła Dla Miast.

Działania taktyczne

Program zakładał wykorzystanie nowatorskiego narzędzia i metodologii edukacji środowiskowej. Dla uczniów w wieku 10–14 lat przygotowano scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczących efektywności energetycznej, jakości powietrza w miastach oraz zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej.

Przeprowadzono serię warsztatów, podczas których młodzież, korzystając z ekologicznej odsłony znanej gry Minecraft©, nauczyła się, jak w praktyce tworzyć zrównoważoną energetycznie, zieloną i przyjazną mieszkańcom dzielnicę przyszłości.

Konkurs grantowy, w ramach którego powstało kilkanaście projektów eko-Pragi-Północ przyszłości.

Wyniki programu podsumowano w ramach Dnia Otwartego „Ciepło dla Pragi”, połączonego z głosowaniem na najlepszy projekt „dzielnicy marzeń”. W efekcie działań udało się zaktywizować lokalną społeczność, zaszczepić wśród mieszkańców ideę lokalnego planowania energetycznego oraz zidentyfikować potencjalnych liderów, który wesprą ten proces w długofalowej perspektywie.

Czas

Jesień 2018 r. - wiosna 2019 r.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021