Projekty

Zielona Wstążka #DlaPlanety 2019
Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.9:

Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Cel 7
Zadanie 7.1:

Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel strategiczny

Długoterminowa kampania uświadamiająca społeczeństwu problem zanieczyszczenia powietrza  będąca krajowym działaniem odbywającym się w zgodzie z założeniami ogólnoświatowej kampanii UN Environment "Beat Air Pollution".

Tematem przewodnim kampanii w roku 2019 było podjęcie działań w celu redukcji zanieczyszczeń w powietrzu.

Kampania obejmowała działania zorientowane na:

 • Zwrócenie uwagi na skalę problemów środowiskowych i zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza
 • Zachęcenie firm i konsumentów do zmiany nawyków

Szerszy kontekst:

 • Promocja korzyści zdrowotnych i gospodarczych z dbania o planetę
 • Podkreślanie roli innowacyjności biznesowej oraz roli konsumentów
Działania taktyczne

Główne działania kampanii skupiły się wokół 5 czerwca, Światowego Dnia Środowiska.

4 czerwca odbyła się debata dla młodzieży

5 czerwca odbyła się debata ekspercka w Ministerstwie Środowiska  „W drodze po czyste powietrze i lepszy klimat”

Na stronie internetowej DlaPlanety.pl składano EKOpostanowienia. Do zeszłorocznych, przygotowanych pod hasłem #BeatAirPollution dołączyły nowe, przygotowane z myślą o poszerzaniu wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza. EKOpostanowienia to propozycje prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia EKOpostanowień zbierali animatorzy rozdający zielone wstążki w wybranych miejscach w Warszawie.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska w wielu polskich miastach na zielono podświetlone zostały elewacje budynków. Odbywały się  również ekologiczne pikniki i targi, a w Warszawie 5 czerwca miała miejsce debata ekspercka w Ministerstwie Środowiska, „W drodze po czyste powietrze i lepszy klimat” gdzie dyskutowaliśmy m.in. o tym, iż czyste powietrze powinno stać się fundamentem międzysektorowej współpracy we wszystkich branżach gospodarki. W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców. Kluczowych gościem ceremonii otwarcia wydarzenia był Minister Środowiska – Pan Henryk Kowalczyk, którego wystąpienie. Ponadto mieliśmy przyjemność gościć Matthew Billot, Koordynatora Regionalnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Dzień wcześniej, 4 czerwca, skonfrontowaliśmy głos młodego pokolenia z danymi i faktami, prezentowanymi przez ekspertów.

 „Zielona Wstążka #DlaPlanety” objęta została honorowym patronatem przez Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 • Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
 • Współorganizator: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,

 • Partnerzy Strategiczni: IKEA, Santander Bank Polska,
 • Partnerzy Główni: Fundacja VEOLIA Polska, Grupa Żywiec, McDonald’s,
 • Partnerzy: BASF, Biedronka, Carrefour, CH Arkadia, CH Galeria Mokotów, CEC Goverment Relations, Dell, Deloitte, Plastics Europe, Samsung Polska, Ströer, SUEZ Polska, SYNTHOS, SYRENA Communications, Wroclavia,
 • Partnerzy medialni: Teraz Środowisko, Biznes ALERT, RMF Classic, Magazyn Miasta,

 • Świecą przykładem: Ghelamco, Koło Naukowe Politechniki Lubelskiej, Signify, Urząd Miasta Gdyni, Miasto Warszawa, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Olsztyna, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Miasta Lublin, Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna, Miasta: Zamość, Wrocław, Rzeszów; Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach- Spodek, Volkswagen.
Czas

2019 –

Rezultaty

Zostało złożonych ponad  12 tysięcy EKOpostanowień na stronie www.dlaplanety.pl. Czytelnicy strony internetowej uzyskali w trakcie kampanii dostęp do wielu materiałów edukacyjnych, prezentujących najważniejsze aspekty walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022