Projekty

Zielona Wstążka #DlaPlanety 2018
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Cel strategiczny

LOGO ZIELONA WSTAZKA wariant podstawowy

Długoterminowa kampania uświadamiająca społeczeństwu problem zanieczyszczenia plastikiem środowiska, będąca regionalnym działaniem odbywającym się w zgodzie z założeniami ogólnoświatowej kampanii UN Environment "Beat Plastic Pollution".

Tematem przewodnim kampanii w roku 2018 było podjęcie działań przeciwko obecności tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym. Kampania obejmowała działania zorientowane na:

 • Zwrócenie uwagi na skali problemów środowiskowych związanych z niezrównoważoną produkcją i konsumpcją plastiku
 • Zachęcenie firm i konsumentów do zmiany nawyków
 • Pobudzenie debaty nad rolą tworzyw sztucznych w środowisku i gospodarce

Szerszy kontekst:

 • Promocja korzyści społecznych i gospodarczych z dbania o planetę
 • Podkreślanie roli innowacyjności biznesowej oraz roli konsumentów
 • Kampania UNEA skupiająca się na żywności, plastiku, modzie
Działania taktyczne

Kampania rozpoczęła się 5 czerwca, w Światowym Dniu Środowiska.

Wydarzenia w dniu 5 czerwca:

 • Z edukacyjnego punktu widzenia kluczowym element kampanii były EKOpostanowienia. Wszyscy chętni mogą je nadal składać online za pośrednictwem strony www.dlaplanety.pl
 • Dodatkowo, EKOpostanowienia zbierane były na ulicach Warszawy przez wolontariuszy. W tym dniu, wolontariusze namawiali przechodniów w Warszawie do przypinania zielonych wstążek – symbolu kampanii
 • Debata ekspercka "Rozwój gospodarczy a wyzwania środowiskowe związane z tworzywami sztucznymi". Debata odbyła sie w siedzibie Ministerstwa Środowiska. W debacie uczestniczyli: Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Synthos S.A., i Politechniki Częstochowskiej
 • Zielone iluminacje na fasadach charakterystycznych obiektów w polskich miastach jako element pozwalający zaistnieć idei Zielonej Wstążki w świadomości lokalnych społeczności. W 2018 udało się podświetlić m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, katowicki Spodek, Ratusz w Poznaniu

Wydarzenia w trakcie trwania kampanii:

 • Samorządy w całej Polsce mogły skorzystać z materiałów umożliwiających włączenie się w kampanię – instrukcji, identyfikacji wizualnej i banerów 
 • Partnerzy akcji z możliwością zamieszczania swoich materiałów na stronie www.DlaPlanety.pl
 • Partnerzy kampanii mieli możliwość informowania na stronie kampanii o prowadzonych przez nich działaniach #DlaPlanety
 • W kilku miastach i gminach odbyły się pikniki i festyny pod hasłem Zielona Wstążka #DlaPlanety

Obecność w mediach:

 • TV (poranne, opiniotwórcze programy)
 • Radio
 • Dzienniki
 • Periodyki konsumenckich
 • środki komunikacji miejskiej

 

Czas

2018 –

Rezultaty

EKOpostanowienie złożyło ponad 2 tysiące osób, które do dyspozycji otrzymały wydany w wersji elektronicznej EKOprzewodnik. Czytelnicy strony internetowej uzyskali w trakcie kampanii dostęp do niemal 80 materiałów edukacyjnych, prezentujących najważniejsze aspekty walki z zanieczyszczeniami odpadami z tworzyw sztucznych.

Szeroki zakres kampanii, zachęcił uczestniczące firmy do składania prośrodowiskowych zobowiązań. Przykładem jest Grupa Carrefour Polska, która do 2022 roku zredukuje o 5% masę opakowań marki własnej w stosunku do roku 2017.

Rezultatem eksperckiej debaty w Ministerstwie Środowiska była publikacja "Zielona Wstążka #DlaPlanety. Debata", w której obok relacji z dyskusji znalazł się również ekspercki komentarz Deloitte Polska.

 

Kampania Zielona Wstążka jest przykładem wielostronnej współpracy w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska:

 • Współorganizator: Miasto stołeczne Warszawa
 • Partnerzy strategiczni kampanii: EKO-PAK, Synthos
 • Partner główny: McDonalds
 • Partnerzy: CEC Government Relations, Carrefour Polska, Deloitte, Federacja Konsumentów, Jeronimo Martins Polska, Polpharma, Samsung, Santander Bank Polska, Signify, Skanska, Stroer, Suez, Veolia, Vivenge
Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022