Projekty

Konkurs edukacyjny "Dzieci na tropie śmieci"
Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel strategiczny

"Dzieci na tropie śmieci. Razem chronimy nasza przyrodę". Regionalny konkurs edukacyjny.

Edukacja ekologiczna uczestników konkursu, a poprzez nich także całej społeczności lokalnej (nauczycieli, rówieśników, rodziców). Uwrazliwienie dzieci na kwestie zanieczyszczeń odpadami w najblizszym środowisku naturalnym. Zbudowanie poczucia współodpowiedzialności za czyste srodowiskowśród dzieci i młodzieży.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Pragniemy promować proekologiczne postawy w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu.

 

Działania taktyczne

Regionalny konkurs adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających do szkół w gminie Łuków.

Konkurs składa się z dwóch części:

  • indywidualnej, podczas której uczniowie pracują samodzielnie, przygotowując projekt tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę – wybrane prace zostaną wyprodukowane przez VIVENGE Sp. z o.o., aby uczniowie mogli je wykorzystać podczas drugiej części konkursu,
  • zespołowej, gdy cała klasa pracuje wspólnie, realizując (na podstawie przygotowanego przez Organizatora scenariusza).  ok. 2-godzinne zajęcia terenowe połączone ze zbiórką śmieci, po których uczniowie opracowują reportaż z podsumowaniem przeprowadzonych badań i obserwacji przyrodniczych oraz zbiórki śmieci w formie np. prezentacji multimedialnej lub filmiku.
Czas

styczeń - czerwiec 2018

Rezultaty

Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji konkursu zostały zaproszone trzy szkoły – Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce. Spośród uczniów ww. placówek wyłonionych zostało sześć zespołów skupiających w sumie 100 uczestników w wieku od 9 do 16 lat.

Dzieci na tropie smieci

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021