Projekty

Ekoporadnik "W co się pakujemy?"
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 6
Zadanie 6.4:

Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej,  by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.3:

Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel strategiczny

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami – w tym odpadami opakowaniowymi – wciąż przysparzają wielu problemów przedsiębiorcom w całym łańcuchu wartości. Co jest opakowaniem? Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego opakowania na rynek? W jaki sposób naliczać opłatę produktową? To tylko niektóre z pytań nurtujących producentów.

Wychodząc na przeciw tym wątpliwościom przygotowana została broszura-podręcznik "W co się pakujemy" dla dostawców sieci handlowych. Publikacja pomysłana została jako przewodnik po najważniejszych zagadnieniach kierujący do kompleksowych źródeł prawnych i zilustrowany praktycznymi przykładami.

Działania taktyczne

Ekoporadnik pt. "W co się pakujemy" zaprezentowany został przedsiębiorcom w łańcuchu wartości, przedstawicielom firm zgromadzonych 27 października 2017, podczas Spotkania Dostawców Marki Własnej Carrefour.

Ta edukacyjna broszura będąca kompendium wiedzy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, opracowana została przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Carrefour Polska i Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań.

Część broszury dedykowana jest Dostawcom Marki Własnej Carrefour. Prezentuje najważniejsze informacje o Systemem do Zarządzania Marką Własną Carrefour (TBN), które pomogą producentom sprawnie uzupełniać to narzędzie i prawidłowo deklarować kwestie związane z opakowaniami produktów Marki Własnej Carrefour.

Publikacja w zwięzłej formie prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z tematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. Temat ten wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Czas

27.10. 2017

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021