Projekty

UN Day 2017: Zdrowe środowisko – zdrowi ludzie
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel 17
Zadanie 17.19:

Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto  oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w państwach rozwijających się.

Cel strategiczny

Konferencja pod hasłem „Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” (wpisującym się w globalne przesłanie Programu Narodów Zjednoczonych  ds. Środowiska: Healthy planet, healthy people.) zorganizowana 24 października, dla uczczenia 72 rocznicy podpisania Karty Narodów Zjednoczonych – the UN Day 2017.

Działania taktyczne

W konferencji uczestniczyli: Rodzina ONZ w Polsce (UNIC, IOM, BANKU ŚWIATOWEGO, UNHCR, WHO, UNESCO, UNICEF, UNEP/GRID, Global Compact Network Poland), reprezentanci administracji oraz biznesu, którym w codziennych działaniach przyświecają wartości zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonymi przez Narody Zjednoczone w Agendzie 2030. Organizatorami wydarzenia były Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Temat stanu środowiska i jego związku ze zdrowiem ludzi dyskutowany był w trakcie trzech paneli tematycznych.

W pierwszym z nich, przedstawicielki Rodziny ONZ w Polsce przedstawiły założenia programowe działalności agend i organizacji w kontekście „healthy planet”.

Drugi krąg dyskusyjny poświęcony był tematowi healthy people.

W trzecim panelu dyskusyjnym przedstawicielki Fundacji Veolia Polska, Zajkładów Farmaceutycznych Polpharma, i SKANSKA zastanawiały się nad rolą odpowiedzialnego biznesu i partnerskiej współpracy miedzy interesariuszami w kształtowaniu perspektyw dla zdrowia środowiska i ludzi. 

Czas

2017

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021