Projekty

Warsztaty: współpraca w łańcuchu wartości
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 7
Zadanie 7.3:

Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

Cel 9
Zadanie 9.4:

Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Cel 12
Zadanie 12.3:

Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel 17
Zadanie 17.7:

Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel strategiczny

Trzecie warsztaty z cyklu "Circular Economy. Zamykamy obieg!", przygotowane wspólnie przez UNEP/GRID-Warszawa i Coca-Cola HBC Polska, we współp[racy z firmą Carrefour Polska, poświęcone były współpracy partnerów biznesowych w łańcuchu wartości.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, administracji publicznej, środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych.

Działania taktyczne

Uczestnicy spotkania analizowali istotne z perspektywy środowiskowej aspekty współpracy pomiędzy podmiotami w łańcuchu wartości. Podczas sesji warsztatowej nawiązywali do własnych doświadczeń i dobrych praktyk odnosząc się (w ramach prac każdej z trzech grup roboczych) do jednego z zagadnień: 1) w którą stronę powinno się rozwijać współpracę; 2) jaka współpraca ma największe szanse zapobiegać powstawaniu odpadów; 3) jak współpracować, żeby zaoszczędzić surowce naturalne

Czas

czerwiec 2017

Rezultaty

Program warsztatów oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie Warsztatów#3

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021