Misja Woda

Cel główny:  sdg6  sdg14         Cele dodatkowe:  sdg3  sdg9  sdg11  sdg12

Z pozoru nikogo nie trzeba przekonywać o znaczeniu wody w naszym życiu. Stanowi ona ponad połowę masy ciała dorosłego człowieka, a bez jej regularnego spożywania możemy przeżyć tylko kilka dni. Dostarcza nam ona również pożywienia – według danych ONZ z 2017 roku w sektorze rybołówstwa zatrudnionych jest ponad 200 milionów ludzi na całym świecie, a dla 3 miliardów z nas morza i oceany stanowią źródła białka.

Wydawać by się mogło, że w obliczu takich danych dbałość o jakość wód będzie dla nas priorytetem – tak jednak niestety nie jest. Aż 80% używanej przez nas wody wraca do przyrody w nieoczyszczonej postaci. Ławice plastiku znajduje się dziś blisko odległych wysp na Pacyfiku i w Arktyce. Nadmierne używanie nawozów sztucznych przyczynia się do wykwitów alg, będących kolejnym zagrożeniem dla bioróżnorodności, a także ludzkiego zdrowia i życia.

Nie są to jedyne problemy, jakie generuje dotychczasowy model rozwoju gospodarczego. Wyzwaniem pozostają poziomy rtęci w morzach i oceanach, które według raportu UNEP “Towards a Pollution-Free Planet” mogą do roku 2050 ulec podwojeniu. Szkodliwe substancje trafiają do organizmów ryb, które pojawiają się na naszych stołach. Poza kosztami zdrowotnymi to również rosnące koszty ekonomiczne – już dziś krążący w wodzie plastik przyczynia się do strat sektora rybołówstwa, szacowanych na 1% jego przychodów.

Nie są to problemy, które omijają Europę i Polskę szerokim łukiem. Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) podała w roku 2015, że między 10 do 20% stacji pomiarowych wody powierzchniowej w Europie odnotowało przekroczenie dopuszczalnych poziomów azotanów (50 mg/l). 56% odpadów na bałtyckich brzegach to tworzywa sztuczne.

Wszystko to w sytuacji, w której na jednego mieszkańca Polski przypada około trzy razy mniej zasobów wodnych niż europejska średnia – mniej więcej tyle, co… w Egipcie. W rankingu zasobów wodnych Europy zajmujemy dopiero 25. miejsce. Jednocześnie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2015 aż 11,4% z nas ma problemy z dostępem do bieżącej wody i/lub toalety.

Troska o wodę i zachowanie bioróżnorodności żyjących w niej gatunków musi stać się naszym priorytetem. Biznes musi udowodnić, że czuje się odpowiedzialny za środowisko i jakość naszego życia – koszty zaniechań w końcu zaczną ponosić również i firmy. Mają one szansę uniknąć tego scenariusza, jeśli wdrażać będą innowacyjne produkty i rozwiązania, minimalizować swoje zużycie zasobów i ponownie wykorzystywać te, które do tej pory trafiały do rzek, mórz i oceanów.

Instytucje publiczne – poza działaniami regulacyjnymi – mogą również zwiększać we współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi społeczną świadomość wagi zanieczyszczeń wody. Promując odpowiedzialne zachowania konsumpcyjne minimalizować mogą ich negatywny wpływ na nasze zdrowie i stan środowiska. Realizowane przez nie inwestycje nie mogą przyczyniać się do narastania problemu.


 

Opieka merytoryczna w misji WODA:

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021