Misja Edukacja

Cel główny:  sdg4         Cele dodatkowe:  sdg6  sdg11  sdg12  sdg14  sdg15

Wyzwania ekologiczne przed którymi stoimy jako ludzkość mają złożony charakter. Wymykają się prostym podziałom na poszczególne dziedziny wiedzy. Zrozumienie wzajemnych powiązań ekosystemowych wymaga wszechstronnej, odbywającej się przez całe życie edukacji, dostosowanej do potrzeb, poziomu wiedzy i rozwoju jej adresatów.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (United States Environmental Protection Agency, EPA) edukacja ekologiczna “jest procesem, który pozwala osobom poznawać kwestie ekologiczne, angażować się w rozwiązywanie problemów i podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska. W efekcie zdobywają one szersze zrozumienie kwestii ekologicznych oraz umiejętności, umożliwiające im podejmowanie odpowiedzialnych, opartych na faktach decyzji”.

Edukacja ekologiczna jest szczególnie ważna dziś, kiedy o naszą uwagę konkurują zróżnicowane – nie zawsze rzetelne – źródła informacji na tematy takie jak zanieczyszczenie powietrza czy zmiany klimatu. Stoją za nią wielowiekowe doświadczenia, które od lat 70. XX wieku znajdują swoje miejsce w międzynarodowych deklaracjach, w przyjęciu których UNEP odegrał istotną rolę: w Sztokholmie (1972), Belgradzie (1975) oraz Tbilisi (1977).

Wieloletnia praktyka przyczyniła się do wypracowania innowacyjnych, interaktywnych, nierzadko wykorzystujących nowe technologie form kształcenia, odwołujących się zarówno do naturalnej, ludzkiej ciekawości, jak i dostępnych danych na temat środowiska w celu podnoszenia umiejętności badawczych oraz przekrojowego kształcenia w duchu nauki obywatelskiej (citizen science).

Dzięki zdobytej przez lata wiedzy widzimy, jak ważne jest pobudzanie ciekawości wobec otaczającego nas świata. Dzięki niej rosną również wymagania, stawiane przez nas – obywateli i konsumentów – instytucjom publicznym i prywatnym.

Od urzędów domagamy się odpowiedzialnych decyzji zakupowych oraz dostępu do informacji, umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji dotyczących naszego otoczenia. Od firm chcemy dóbr i usług, które zapewniając nam komfort i wysoką jakość życia mają jednocześnie jak najmniejszy, negatywny wpływ na środowisko. Jesteśmy nawet gotowi do podpisywania się pod obywatelskimi petycjami, domagającymi się od nich działania w wypadku wykrycia nieprawidłowości.

Firmy powinny traktować rosnącą świadomość społeczną nie jako zagrożenie, ale szansę na tworzenie nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. Instytucje publiczne mają z kolei szansę na poprawę swojego wizerunku i wzrost zaufania społecznego, jeśli zaufają obywatelom i dadzą im szeroki dostęp do danych o środowisku. Budowa zaufania jest jednym z kluczowych elementów, który może nam pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.


 

Opieka merytoryczna w misji EDUKACJA:

Małgorzata Konkol

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Inicjatywa
EKOPREZENT – zrób prezent sobie i środowisku
Inicjatywa
EKOLOGICZNY DOM – zrób prezent sobie i środowisku
Inicjatywa
Warsztaty: Circular Economy – zamykamy obieg!
Inicjatywa
Ekoakcje edukacyjne
Inicjatywa
Karpaty Łączą
Inicjatywa
Warsztaty: Ekozagadka
Inicjatywa
Konkursy przyrodniczo-edukacyjne
Inicjatywa
Badawczo-Edukacyjny Program GLOBE
Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021