Misja CE / GOZ

Cel główny:  sdg12         Cele dodatkowe:  sdg7  sdg8  sdg9  sdg11  sdg14  sdg15

Efektywność jest tym, do czego często dążymy w swoim życiu – szczególnie zawodowym. Mając do dyspozycji ograniczoną ilość czasu staramy się wykorzystywać go jak najlepiej. Niestety, w wypadku wykorzystywania zasobów naturalnych do tej pory nie mieliśmy się za bardzo czym pochwalić.

Gdybyśmy chcieli utrzymać swój dotychczasowy model produkcji i konsumpcji to według wyliczeń Global Footprint Network potrzebowalibyśmy 1,7 Ziemi, by była ona w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Nasz globalny ślad węglowy jest dziś 11 razy większy niż w roku 1961. Do roku 2050 – jeśli nie zmienią się dotychczasowe trendy – będziemy potrzebowali już dwóch planet. Do dyspozycji mamy tymczasem tylko jedną.

UNEP w swej publikacji “Towards a Pollution-Free Planet” informuje, że w okresie od roku 1970 do 2000 ilość wytwarzanych przez człowieka odpadów uległa podwojeniu. Globalna produkcja jednego z ich źródeł, plastiku – 322 miliony ton rocznie – wzrosła od lat 60 XX wieku przeszło dwudziestokrotnie i – jak informuje Komisja Europejska w swej strategii dotyczącej zarządzania plastikiem – ma ulec podwojeniu w ciągu najbliższych 20 lat.

Sektor odpadów elektronicznych – szczególnie groźny z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska z powodu wykorzystywania szkodliwych dla zdrowia substancji – sięgnął w roku 2015 poziomu 50 milionów ton rocznie, a dynamika jego wzrostu szacowana jest na 4-8%. Jest jasne, że potrzebne są nam bardziej przyjazne dla środowiska modele produkcji i konsumpcji.

Na szczęście już dziś wdrażane są alternatywy, realizowane pod hasłem budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. Ekonomia cyrkularna widzi w odpadach cenne zasoby, których wykorzystanie zmniejszyć może koszty importu paliw kopalnych czy rzadkich minerałów.

Zamknięcie obiegu jest szansą na wdrażanie innowacji w dziedzinach takich jak ekoprojektowanie czy recykling. Jednym z jego efektów będzie wzrost zatrudnienia w sektorach gospodarki przyszłości. Wzrost efektywności gospodarowania zasobami o 30% dałby według prezentowanych przez Komisję Europejską danych 2 miliony nowych miejsc pracy w na terenie UE.

Business and Sustainable Development Commission szacuje, że dzięki realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju możliwe jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych wartych aż 12 bilionów dolarów. Globalny rynek przyjaznych dla środowiska towarów i usług już w roku 2020 ma być wart 1,9 biliona dolarów.

Ellen MacArthur Foundation szacuje, że państwa członkowskie Unii Europejskiej tracą rocznie od 70 do 105 miliardów euro na niedostatecznym recyklingu plastiku. Polsce, poddającej recyklingowi w roku 2015 jedynie 26% swoich odpadów, grozi niewypełnienie zobowiązania do podwyższenia tego wskaźnika do poziomu 50%.

Już dziś firmy mogą ukroić dla siebie kawałek tego olbrzymiego tortu. Decydując się na współdziałanie z ośrodkami badawczymi mogą wcielać w życie nowe modele biznesowe oraz racjonalizować zużycie surowców naturalnych. Budując swoją przewagę konkurencyjną na innowacjach mają szansę uprzedzić regulacje prawne, które zmuszą pozostających w tyle do ponoszenia kosztów własnych zaniechań. Mają szansę stać się ważnymi graczami w budowie nowoczesnej, zielonej gospodarki.


 

Opieka merytoryczna w misji CIRCULAR ECONOMY:

Anna Kołodziejczyk

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021