Misja Bioróżnorodność

Cel główny: sdg15          Cele dodatkowe:  sdg2  sdg13

Do roku 2020 trwać będzie ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dekada Bioróżnorodności. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę, jaką również w naszym życiu pełni różnorodność biologiczna.

Przyroda dostarcza nam za darmo ogromnej ilości dóbr i usług, z których korzystamy w tak różnych sektorach gospodarki, jak przemysł drzewny (zatrudniający 375 tysięcy Polaków) czy farmaceutyczny (połowa używanych przez niego składników jest pochodzenia roślinnego).

Ekonomiści coraz częściej zaczynają podejmować próby wyceny usług ekosystemowych, uświadamiające nam wartość stabilnego klimatu czy zapylania uprawianych przez nas roślin przez owady. Rośnie również świadomość znaczenia zielonej infrastruktury, wpływającej na ułatwienie migracji żyjącym dziko gatunkom, wspierającej retencję wód czy pozytywnie wpływającej na otaczający nas krajobraz.

Trendy dotyczące bioróżnorodności nie napawają optymizmem. W ciągu 30 lat populacja ptaków krajobrazu rolniczego zmniejszyła się o 50%. W ostatnim stuleciu wyginęło około 75% odmian roślin użytkowych i około 1000 ras zwierząt gospodarskich. Prawie co czwarty dziki gatunek w Europie zagrożony jest wyginięciem. Zmiany klimatu mogą wzmacniać negatywne tendencje, takie jak erozja i wyjałowienie gleb.

Nie stać nas na kontynuowanie tych tendencji. 84% roślin uprawianych na terenie Unii Europejskiej zapylanych jest przez owady – w szczególności pszczoły – których populacje zaczęły zmniejszać się w ostatnich latach. Za sytuację mają zdaniem organizacji ekologicznych odpowiadać stosowane w rolnictwie pestycydy z grupy neonikotynoidów.

Również nasze nawyki żywieniowe mają wpływ na przyrodę. Marnotrawienie żywności zwiększa nasz ślad ekologiczny, a tym samym presję na karczowanie lasów czy osuszanie bagien – terenów, będących siedliskami wielu gatunków roślin, zwierząt i innych żywych organizmów.

Powyższe przykłady pokazują, że nasz stosunek do przyrody ma kolosalny wpływ nie tylko na naszą jakość życia, ale też na opłacalność produkcji i tym samym stan całej gospodarki. Z naszej wspólnej odpowiedzialności zdawać sobie muszą regulujące rynki instytucje publiczne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, odgrywające ważną rolę w kontrolowaniu stanu środowiska – zarówno na skalę globalną, jak i w lokalnych społecznościach, w których funkcjonują.

Biznes ma tu kluczowe zobowiązanie wobec ludzi i środowiska. Dzięki świadczonym przez środowisko usługom mogą one odnotowywać zyski finansowe, ale też badać i tworzyć nowe produkty, takie jak nawozy czy leki. Ma on zatem szczególną odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, mających prawo do życia w czystym środowisku – zarówno na etapie stosowania zasady przezorności przy produkcji i dystrybucji, jak i edukowania użytkowników na temat odpowiedzialnego ich stosowania.


 

Opieka merytoryczna w misji BIORÓŻNORODNOŚĆ:

Dr Piotr Mikołajczyk

Dr Monika Szewczyk

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021