Inicjatywy - Przyłącz się

Ekoakcje edukacyjne
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy chcą włączyć się w projekt edukacyjny i przeprowadzić ekoakcje dla swoich pracowników, ich rodzin lub innych interesariuszy (np. społeczności lokalnej, uczestników wydarzeń organizowanych przez firmę). Współpraca łączy się ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, może uwzględniać też zaangażowanie eksperckie firmy.

Powiązane cele
Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 12
Zadanie 12.7:

Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel 17
Zadanie 17.7:

Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

Działania taktyczne

Prowadzone przez UNEP/GRID-Warszawa ekoakcje edukacyjne to okazja, by w niezobowiązującej atmosferze (np. podczas firmowego czy publicznego wydarzenia: pikniku, festiwalu, happeningu lub poprzez wykorzystanie firmowych komunikatorów typu Intranet czy wewnętrzny mailing) zwiększyć wiedzę uczestników ekoakcji na temat ekologicznych zachowań na co dzień. 

Jakie nawyki i przyzwyczajenia przekładają się w praktyce na dbanie o środowisko naturalne?
O czym warto pamiętać w domu, biurze czy na zakupach, by być bardziej eko?
Dlaczego tak ważne są np. segregacja odpadów, wybieranie produktów w odpowiednich opakowaniach (lub bez nich — jeśli to możliwe) czy korzystanie ze zbiorowych środków transportu?

Tylko lepsze zrozumienie powodów, dla których warto podejmować na co dzień zmiany swoich przyzwyczajeń, przełoży się na prawdziwe zaangażowanie społeczeństwa na rzecz zmiany ukierunkowanej na zrównoważoną produkcję i konsumpcję (realizacja celu 12). Edukacja prowadzona za pomocą gier i zabaw, quizów i wspólnie wykonywanych gadżetów upcyklingowych, wystawy tematyczne w przestrzenni publicznej - to sposób, by w lekkiej i ciekawej formie przekazywać najważniejsze treści edukacyjne z zakresu ekologii. Jest to jednocześnie formuła edukacji przez całe życie, wychodzącej naprzeciw wyzwaniom i potrzebom współczesnego świata. Aktywności te przyciągają i angażują osoby, które w innej sytuacji nie podjęłyby być może trudu dociekania, dlaczego warto „być eko”.

Ekoakcje prowadzone są w ramach stanowisk edukacyjnych na imprezach masowych, piknikach firmowych lub w siedzibach zainteresowanych przedsiębiorców (np. podczas przerw kawowych, lunchowych itp.). Alternatywną formą prowadzenia ekoakcji są interakcje prowadzone za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji (np. sieci Intranet). Przybierają często formę artykułów informacyjnych i e-quizów z nagrodami (mogą być łączone z wydarzeniami typu „tydzień ekologii” czy obchody Dnia Ziemi lub Światowego Dnia Środowiska).

Wybrani partnerzy, z którymi dotychczas realizowaliśmy ekoakcje to: Sodexo, Bank Ochrony Środowiska, Dell, Sitech (ekoakcje dla pracowników w siedzibie firmy), ORANGE (ekostrefa na Orange Warsaw Festival), Carrefour (ekoakcje w siedzibie firmy oraz podczas pikniku dla pracowników, ekoakcje na terenie sklepów dla klientów Carrefour), Bank Zachodni WBK (ekoakcja intranetowa dla pracowników na Dzień Ziemi).

Rezultaty

Skala przeprowadzonych działań zależy od charakteru wydarzenia, któremu towarzyszy ekoakcja. Każdy dzień to np. kilkudziesięciu przeszkolonych pracowników biura, kilkuset uczestników imprezy masowej lub nawet tysiąc użytkowników, którzy odwiedzą intranetową bazę wiedzy.

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021