Inicjatywy - Przyłącz się

EKOLOGICZNY DOM – zrób prezent sobie i środowisku
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy partnerów biznesowych, zainteresowanych działaniami na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, którzy chcą włączyć się w kolejną edycję kampanii merytorycznie i/lub finansowo. Wypracowane metody prowadzenia kampanii (eksperckie materiały edukacyjne w mediach) oraz zgromadzona na ogólnodostępnym portalu baza wiedzy to doskonałe podstawy, by kontynuować kampanię i rozwijać ją o nowe wątki tematyczne (w zakresie wiążącym się z tematyką ekologii, zwłaszcza w indywidualnych gospodarstwach domowych), dostarczać konsumentom ciągle nową wiedzę, edukować ich, zachęcać do aktywnego wprowadzania zmian swoich zachowań i nawyków. Jest to również możliwość zaprezentowania im dostępnych rozwiązań, które pomogą te korzystne dla siebie i środowiska zmiany zrealizować w swoich domach, w swoim codziennym życiu.

Dotychczasowi partnerzy zaangażowani w kampanię: Partnerzy akcji EKOLOGICZNY DOM: Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Philips Lighting Polska, BASF Polska, Kancelaria Audytorska, Platforma EEB (Efektywność Energetyczna Budynków), Jeronimo Martins (Biedronka) EUROZET, MURATOR, Polska Press

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu EKOLOGICZNY DOM

logo ekologiczny dom

Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.9:

Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 7
Zadanie 7.3:

Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

Cel 11
Zadanie 11.3:

Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Działania taktyczne

Projekt ma charakter edukacyjnej kampanii medialnej, z możliwością poszerzenia o elementy kampanii eventowej. Głównym celem kampanii jest promocja wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania energią w budynkach, zwłaszcza jednorodzinnych. Kampania wyjaśnia na czym polega termomodernizacja domów jednorodzinnych oraz jakie są korzyści właściciela budynku (m.in. oszczędność zużycia energii, co się przełoży bezpośrednio m.in. na niższe rachunki, mniejszą emisję CO2 i mniejsze zanieczyszczenie powietrza także w bezpośrednim otoczeniu). Inicjatywa podnosi też poziom świadomości ekologicznej i kształtuje postawy ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Odnosi się bezpośrednio do jednego z elementów koniecznych dla budowy zrównoważonych miast – odpowiedniego modernizowania i planowania budowy budynków w oparciu o nowoczesne, przyjazne środowisku technologie (realizacja zwłaszcza celu 11.6, ale również celu 3, 4 i 12).

Wykorzystanie popularnych mediów i dedykowanego kampanii internetowego portalu wiedzy: http://www.EkologicznyDom.org/ pozwala na spotkanie odbiorcy z ważną i praktyczną dla niego informacją w miejscach, do korzystania z których jest przyzwyczajony na co dzień (specjalistyczne i lokalne gazety i portale, telewizja śniadaniowa, radio, Internet). Podanie informacji (także konkretnych, nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technologicznych, źródeł wiedzy) w przyjaznej i praktycznej formie ułatwia dotarcie z przekazem, pozwala także wykorzystać ekspercką wiedzę współpracujących z kampanią partnerów.

Dotychczas kampania (poprzez artykuły i audycje tematyczne z udziałem ekspertów, materiały reklamowe itp.) obecna była w mediach:
Telewizja (TVP1, TVP2);

Radio (Radio ZET, Radio Zet GOLD, Antyradio);

Prasa: Magazyn Murator, (dzienniki regionalne Polska Press: Głos Dziennik Pomorza, Dziennik Bałtycki, Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Głos Wielkopolski, Polska The Times, Kurier Lubelski, Echo Dnia, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Nowiny, Nowa Trybuna Opolska), gazeta KROPKA TV, MOJE SMAKI ŻYCIA;

Internet (NaszeMiasto.pl - 507 serwisów lokalnych), 15 serwisów dzienników lokalnych Polska Press, serwisy Eurozet (radiozet.pl, zetgold.pl, antyradio.pl,zetchilli.pl, planeta.fm, azorek.pl, aktywniebardzo.pl, startdonart.pl), serwisy Muratora (muratordom.pl, muratorplus.pl, murator.tv), portal własny www.ekoprezent.org, www.EkologicznyDom.org, Facebook.pl/Ekoprezent;

Direct mailing.

Rezultaty

Świadomość i wiedza, jak duży wpływ na stan środowiska maja nie tylko budynki, wykorzystywane w nich technologie, ale tez sposób funkcjonowania użytkowników jest jedynym gwarantem (w długiej perspektywie) skuteczności wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Język korzyści dla indywidualnego mieszkańca, jakim posługuje się kampania, pozwala skutecznie przekonać do konieczności zmian i wskazać na drogi poszukiwania rozwiązań.

Dotarcie z informacjami do dużej liczby odbiorców możliwe jest dzięki portalowi wiedzy i wykorzystaniu popularych mediów, dzięki którym odbiorcy kampanii, którzy mieli kontakt z jej przekazem liczeni są w milionach.


Więcej informacji na stronie Ekologiczny Dom

 

 

 

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021