Inicjatywy - Przyłącz się

EKOPREZENT – zrób prezent sobie i środowisku
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy chcą włączyć się w projekt merytorycznie i finansowo. Wypracowane metody prowadzenia kampanii (eksperckie materiały edukacyjne w mediach, ekoakcje edukacyjne na eventach dla różnych grup odbiorców) oraz zgromadzona na ogólnodostępnym portalu baza wiedzy to doskonałe podstawy, by kontynuować kampanię i rozwijać ją o nowe wątki tematyczne (w zakresie wiążącym się z przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ekologii na co dzień), dostarczać konsumentom i firmom ciągle nowej wiedzy, edukować ich, zachęcać do aktywnego wprowadzania zmian swoich zachowań i nawyków. Jest to również możliwość zaprezentowania dostępnych rozwiązań, które pomogą te korzystne dla siebie i środowiska zmiany zrealizować w swoich domach i w swoich firmach.

Wśród dotychczasowych partnerów kampanii znaleźli się między innymi:
Orange, BASF, Philips Lighting, Skoda, Sodexo, Tesco, Carrefour, Provident, Cemex, Eko – Punkt, EUROZET, NFOŚiGW, NAPE.

Po więcej informacji zapraszamy na strone projektu EKOPREZENT

ekoprezent

Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.9:

Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Działania taktyczne

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna

Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku.

Zasadniczym elementem projektu jest kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do ogółu społeczeństwa. Tytuł kampanii jest jednocześnie nośnikiem jej podstawowego przekazu: nasze proekologiczne, przyjazne klimatowi zachowania i nawyki przyczyniają się do poprawy stan środowiska naturalnego (są więc naszym prezentem dla środowiska), co z drugiej strony bezpośrednio przekłada się na szeroko rozumianą jakość życia ludzi; dbając o środowisko robi się zatem prezent także samemu sobie.

Rezultaty

Kampania realizuje przede wszystkim cel 13, ale również poprzez edukację konsumentów i producentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji cel 12, wpływa na poziom zrównoważenia miast realizując cel 11 oraz jakość środowiska, w którym żyją ludzie, co ma bezpośredni związek z ich zdrowiem, co wiąże się z celem 3.


Projekt, dzięki bazie wiedzy eksperckiej, zgromadzonej na portalu kampanii, przekazuje w przyjaznej i praktycznej formie Poprzez narzędzia komunikacji przekazuje wiedzę, inspiruje, przekonuje i zachęca do wprowadzania zmian w swoich codziennych nawykach, które zmienione na bardziej przyjazne środowisku będę elementem globalnych działań światowej społeczności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dotychczasowe aktywności kampanii to między innymi:
- kampania medialna realizowana w popularnych mediach (radio, prasa, Internet – reklamy portalu oraz materiały merytoryczne np.)
- portal wiedzy www.ekoprezent.org
- wystawy tematyczne i ekoakcje edukacyjne dla klientów centrów handlowych
- ekoakcje edukacyjne na piknikach i imprezach masowych
- ekoakcje edukacyjne dla pracowników firm
- szkolenia z zakresu ekojazdy dla firm
- mapping (pokaz multimedialny tematycznej prezentacji) na Pałacu Staszica w Warszawie
- dystrybucja materiałów edukacyjnych (drukowane ekoporadniki oraz e-gry i e-zabawy tematyczne)

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021