Dobre praktyki

Skanska Property Poland
Oszczędność wody pitnej
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.4:

Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej,  by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Analiza problemu

Choć ponad 70% powierzchni globu stanowi woda, to zaledwie 1% z tych zasobów nadaje się do spożycia. Już co ósmy człowiek na Ziemi nie ma do niej dostępu. Według naukowców, w związku ze wzrostem liczby ludności na świecie zasoby słodkiej wody mogą się skończyć już nawet za 25 lat.

Instytucje publiczne i sektor prywatny odpowiadają łącznie za ok. 25% zużycia wody w miastach (NASA, 2015).
Aby uniknąć problemów związanych z dostępem do wody, powinniśmy już teraz zmniejszać tzw. ślad wodny, który zostawiamy. Rozsądne gospodarowanie zasobami mogą ułatwić specjalne systemy wykorzystujące wodę szarą czy poprawiające jej jakość w domach i biurach.


NASA (2015). Water conservation in the workplace. Źródło na stronie NASA 

Strategia firmy

Skanska jest jedną z wiodących światowych firm deweloperskich i budowlanych. Koncentruje się na wybranych rynkach rodzimych w Europie i Ameryce Północnej.

Działalność Skanska wpisuje się w globalne trendy urbanizacyjne, demograficzne i energetyczne. Dodatkowo, dzięki koncentracji na zielonym budownictwie, etyce oraz bezpiecznym środowisku pracy i zdrowiu, Skanska oferuje konkurencyjne rozwiązania dla ludzi jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Jednym z obszarów zainteresowania jest oszczędność wody pitnej w budynkach.

Opis działań

Zaawansowane systemy odzysku wody szarej już od jakiegoś czasu możemy znaleźć w budynkach biurowych – między innymi w kompleksie biurowym Atrium 1 oraz Atrium 2 w Warszawie, który jest modelowym przykładem wprowadzenia „ekologicznych” rozwiązań w budynkach komercyjnych.

Większość oszczędności w Atrium 1 i 2 pochodzi głównie z zastosowania systemów odzysku wody szarej. Podobne rozwiązania możemy znaleźć również w budynkach mieszkalnych. Najpopularniejszy system odzysku wody szarej polega na dwukrotnym wykorzystaniu wody – najpierw do mycia rąk, potem do spłukiwania toalet. Szara woda magazynowana jest wtedy w osobnym zbiorniku, podczyszczana, a każde jej spłukanie powoduje automatyczny przepływ ze zbiornika do spłuczki.

Dodatkowo, w każdym ze wspomnianych budynków zainstalowany został system wody deszczowej. Do specjalnego zbiornika zostaje zebrana woda deszczowa i następnie jest używana do spłukiwania toalet.

Wdrożenie systemu filtrowania wody umożliwia wykorzystanie wody z kranów jako wody pitnej. Połączone zostało to ze szkoleniami dla najemców budynków biurowych Skanska. Rozwiązanie wprowadzone zostało m.in. w krakowskim projekcie High Five. Pomysł zakłada zamontowanie poideł na patio przed budynkiem. Poidła zapewniać mają ogólny dostęp do czystej wody pitnej i gazowanej z kranu, zachęcające wszystkich użytkowników biurowca do jej spróbowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda dostępna w kranach zarówno w naszych biurach, jak i domach, jest zdatna do picia bez żadnego przygotowania. Pod względem prawnym woda pitna dostarczana do odbiorców jest traktowana tak samo, jak każdy produkt spożywczy, a instalacja wodociągowa stanowi swoiste opakowanie tego produktu. Dlatego, oprócz monitorowania składu i jakości wody przesyłanej siecią wodociągową, każdy materiał instalacyjny (czyli np. rury), mający kontakt z przesyłaną wodą pitną, musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający dany element instalacji do stosowania.

Skanska przeprowadziła akcję przebadania wody w swoich inwestycjach pod kątem wymagań międzynarodowych certyfikatów.

Rezultaty

Każdy z tych budynków gwarantuje oszczędność wody na poziomie 60% w stosunku do standardowych rozwiązań.
Oznacza to ponad 14 milionów litrów oszczędzonej wody rocznie, co z kolei równa się ponad czterem basenom olimpijskim.

Komentarze

Adam Targowski, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Property Poland: Jakiś czas temu przeanalizowaliśmy wodę w naszych biurach pod kątem wymagań stawianych przez certyfikację WELL. Wymagania stawiane przez ten standard daleko wykraczają ponad wymagania stawiane wodzie pitnej. W sumie przebadaliśmy wodę w naszych 6 biurach i 12 mieszkaniach w 6 miastach w Polsce. Wynik był pozytywny. Nawet w zakresie parametrów, które normalnie nie są badane.

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021