Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest Laboratorium Wolnego Oprogramowania. Promujemy między innymi wykorzystanie darmowych programów GIS w działaniach administracji publicznej.

 

Laboratoria Wolnego Oprogramowania (ang. Open Source Geospatial Laboratories and Research Centres) to ośrodki tworzone na mocy porozumienia pomiędzy Fundacją OsGeo (Open Source Geospatial Foundation) a Międzynarodową Asocjacją Kartograficzną (International Cartographic Association, ICA).

Głównym celem działalności Laboratoriów jest szeroka promocja zastosowania wolnego oprogramowania geoinformacyjnego (tzw. Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G) oraz otwartych danych w nauce, biznesie i edukacji. Hasłem przewodnim inicjatywy ukierunkowanej na rozwijanie sieci Laboratoriów, nazywanych w skrócie ICA-OsGeo Labs, jest „Geo For All” (Geoinformacja dla wszystkich). Obecnie na całym świecie funkcjonuje ponad 100 ośrodków.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa uzyskało status Laboratorium Wolnego Oprogramowania w 2013 roku. Skupiamy się na promocji otwartych zasobów geoinformacyjnych oraz wolnego oprogramowania GIS wśród pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora edukacji (nauczycieli i edukatorów), w tym:

  • organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów, a także kursów online i webinariów,
  • rozwijaniu i udostępnianiu aplikacji mapowych opartych na zastosowaniu otwartego oprogramowania geoinformacyjnego,
  • realizacji projektów promujących społecznościowe podejście do pozyskiwania otwartych zasobów danych geoinformacyjnych (tzw. crowdsourcing),
  • działaniach eksperckich dotyczących m.in. wdrażania postanowień dyrektywy INSPIRE.