Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wykonanie opracowania dotyczącego roli wybranych obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług, zwanego dalej „Opracowaniem”. Opracowanie to zostanie wykorzystane do realizacji zadań przewidzianych w projekcie „Od drzewa do miasta: laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej”, w szczególności opracowania geoportalu, prowadzenia lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenia promocji projektu.


Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Od drzewa do miasta: laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” (MFEOG.07.02.03-50-0042/21-00).

Ponieważ na zapytanie ofertowe nr 01/02/2022/EOG DRZEWA wpłynęła tylko jedna ważna oferta, wyłonienie nie zostało rozstrzygnięte.

Wyłonienie nr 02/02/2022 zostało rozstrzygnięte, wpłynęła jedna oferta:  Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski  

Podsumowanie: oferta ta została wybrana