Szanowni Państwo,

Przed nami rok 2018. Rozpoczynamy nowy etap wdrażania Agendy 2030 i związanych z nią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Opublikowany zostanie Global Environment Outlook GEO6 – raport UNEP o stanie środowiska i problemach, z jakimi się ono zmaga. Polska z kolei po raz trzeci gościć będzie konferencję klimatyczną – COP24, tym razem w Katowicach.

Będzie to rok wdrażania rezolucji przyjętych podczas UNEA 3 (United Nations Environment Assembly) – Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych poświęconego sprawom środowiska, które miało miejsce na początku grudnia 2017. Wyzwania, zdefiniowane w trakcie przebiegającego pod hasłem „Beat Pollution” UNEA 3, są dla nas kompasem wskazującym kierunki działań, najbardziej palące problemy, jak również priorytety o charakterze globalnym, kontynentalnym i lokalnym.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem merytorycznych dyskusji i konkretnych działań na rzecz zmniejszania presji człowieka na środowisko, podnoszenia świadomości znaczenia dóbr, jakie dostarcza nam nasza planeta, budowania podwalin gospodarki kierującej się zasadami trwałego, zrównoważonego rozwoju, przyjaznej ludziom i przyrodzie.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa już od 27 lat realizuje działania na rzecz środowiska. Pełni energii i nadziei spoglądamy na stojące przed nami wyzwania. UNEA 3 wskazała tematy istotne również dla Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA. To rok, w którym będziemy kontynuowali podjęte inicjatywy, rozszerzając je o nowe, realizowane w stale rosnącej grupie Partnerów działania. Starać się będziemy jak najefektywniej wykorzystać możliwości związane z postępem technologicznym – tak w obszarze zielonych technologii, jak i nowoczesnych działań edukacyjnych.

Wysoką jakość życia, która w znaczącym stopniu zależy od kondycji naszej planety osiągniemy tylko wtedy, gdy podejmiemy współpracę bez względu na różniące nas podziały, zrezygnujemy z zadowalania się komfortem, jaki coraz częściej zapewnia nam rozwój cywilizacyjny i wybierzemy aktywne współdziałanie na rzecz budowy lepszego świata dla tego i przyszłych pokoleń.

W imieniu całego Zespołu Centrum UNEP/GRID-Warszawa życzę Państwu niespożytej energii do angażowania się w działania na rzecz naszej Ziemi – tej małej, błękitnej planety, której zbyt często zabieramy na nasze dzisiejsze potrzeby więcej, niż jest nam w stanie dać. Dbajmy o nią, a ona zadba o nas.

Zapraszam do lektury i współpracy!!!

 

Maria Andrzejewska

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa