Jest dostępny, popularny i w wielu funkcjach nie ustępuje komercyjnym programom. A przede wszystkim jest darmowy. GIS w gminie? Warto sprawdzić QGISa.

Przestrzeń każdej gminy tworzą budynki, drogi, infrastruktura, ale też elementy środowiska: woda, powietrze, roślinność, itd. Umiejętne zarządzanie tymi zasobami to szansa na zrównoważony rozwój jednostki – osiągnięcie korzyści ekonomicznych i społecznych przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego i ochronie najcenniejszych walorów przestrzeni. Kluczem do sukcesu jest gromadzenie odpowiedniego zasobu informacyjnego, w tym tworzenie własnych rejestrów danych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii geoinformacyjnych, a dokładniej narzędzi GIS typu desktop.

Oprogramowanie typu desktop to aplikacje instalowanie bezpośrednio na komputerze użytkownika. Na rynku jest dostępny szeroki wachlarz narzędzi geoinformacyjnych tego typu, zarówno płatnych, jak i darmowych. Które rozwiązanie wybrać? Z naszych doświadczeń wynika, iż rozwiązania tzw. otwarte nie ustępują w funkcjonalności rozwiązaniom komercyjnym. Ich ogromną zaletą jest natomiast wszechstronność zastosowania oraz fakt, iż dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny.