Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
W swojej aktywności zawodowej od 1989 roku podejmuje zagadnienia ekologii oraz inżynierii i monitoringu środowiska.
W latach 1989 – 2003 będąc Dyrektorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska oraz koordynatorem regionalnego monitoringu środowiska w województwie katowickim wdrożył projekt Banku Światowego „Strategia Zarządzania Środowiskiem”  w zakresie ochrony powietrza, a także projekty ekologiczne w przemyśle  realizowane we współpracy z EPA/USA w Programie „Śląsk – Katowice – Ostrawa”

W trakcie pracy w NFOŚiGW w latach 2003 – 2005 jako Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych prowadził zagadnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” poprzez działania w ich infrastrukturze zmierzające do zmniejszania oddziaływania na środowisko.

W latach 2005 – 2007 Wojciech Stawiany był Głównym i Zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku pracuje ponownie  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aktualnie  jest ekspertem w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej. Podejmuje również zagadnienia  ochrony klimatu – szczególnie geotermii, energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej  a także czystych technologii węglowych oraz związanych z tymi działaniami efektami ekologicznymi i energetycznymi.