Mgr inż. Arch. Aldo Vargas-Tetmajer – absolwent wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej oraz pomagisterskich Specjalistycznych Studiów z zakresu Zarządzania Rozwojem Terytorialnym w Instytucie Zarządzania (IAE) Uniwersytetu w Lille 1 – Francja, przy współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Obecnie pracuje w Związku Miast Polskich gdzie pełni funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego europejskiego programu URBACT III.