W samorządzie gminnym od 2003 roku. Od początku związana z projektami gospodarki odpadami. Ekspert edukacji ekologicznej. Inicjatorka wdrożenia programu „Czysty Wołomin” – programu edukacyjno-informacyjnego wspierającego wdrożenie w gminie Wołomin selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Przez lata związana z sektorem pozarządowym, gdzie koordynowała kampanie i projekty informacyjno-edukacyjne poświęcone gospodarce odpadami, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Obecnie na stanowisku sekretarza w gminie Wołomin, gdzie odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. Architekt krajobrazu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.