Uzyskała tytuł lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie oraz tytuł magistra Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracowała, jako lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie oraz w Zakładzie Żywienia Szpitalnego w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Przed pracą Światowej Organizacji Zdrowia pracowała w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych. Od 2003 roku jest Dyrektora Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.