Urodzony w 1975 roku w Pilznie (Republika Czeska) dr Jan Dusik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Magister Prawa 1998, Doktor Prawa 2001). W roku 2002 uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Environmental Change and Management (Zmiany w Środowisku i Zarządzanie Środowiskowe) na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 1998-2009 (z roczną przerwą w latach 2003-2004, kiedy pracował w Generalnym Dyrektoracie Środowiskowym Komisji Europejskiej w Brukseli) pełnił coraz to bardziej odpowiedzialne funkcje w Ministerstwie Środowiska Republiki Czeskiej: kierującego departamentem UE, Dyrektora Generalnego Stosunków Międzynarodowych, Pierwszego Zastępcy Ministra. Zajmował również stanowisko Głównego Koordynatora podczas czeskiego przewodzenia Komisji Środowiskowej Unii Europejskiej, w pierwszej połowie roku 2009. Dr Jan Dusik został ministrem środowiska Republiki Czeskiej w listopadzie 2009 r. i pełnił tą funkcję do marca 2010 r. Był również Wiceprzewodniczącym Biura Rady Zarządzającej ONZ w latach 2007-2009, dwukrotnie przewodniczył Komisji Rady Zarządzającej UNEP i był Przewodniczącym Biura Konwencji z Aarhus w latach 2008-2011. Dr Jan Dusik dołączył do Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska w lipcu 2011 r. jako Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego. W grudniu 2011 r. objął funkcje p.o. Dyrektora, a w styczniu 2014 r. został mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Europejskiego.