Jakub Jędrak, ur. 1980, fizyk, członek Polskiego Alarmu Smogowego (Krakowski Alarm Smogowy, Warszawa Bez Smogu). W ramach działalności w PAS zajmuje się głównie tematyką wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.