Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w problematyce zasobów wodnych oraz uzdatniania wody dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę w kontekście zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem naturalnym. Od kilkunastu lat związana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie, gdzie aktualnie kieruje Działem Technologii Wody. Prowadzi projekty badawcze oraz jest członkiem zespołów tematycznych w zakresie technologii uzdatniania oraz monitoringu jakości wody. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu TAWARA (Tap Water Radioactivity Real Time Monitor), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Jako wolontariusz wspiera projekt Baltic Challenge, dotyczący eksploracji i eksploatacji środowiska podwodnego, przygotowywany przez European Space Foundation.