Urodzona w Warszawie, doktor inżynier w zakresie inżynierii środowiska Tytuł doktora inżyniera uzyskany na Politechnice Warszawskiej w 2005 roku.  Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i przeróbki osadów ściekowych. W latach 1999-2005 pracowała w „Biprowod –Warszawa” Sp. z o.o. i była zaangażowana w projektowanie najważniejszych obiektów gospodarki ściekowej w Polsce (np. oczyszczalnia ścieków Kraków Płaszów, oczyszczalnia ścieków „Kapuściska w Bydgoszczy”). W latach 2005-2009 zatrudniona w MPWiK S.A. m.st. Warszawy, gdzie była m.in. odpowiedzialna za rozruch i zakończenie kontraktu na projekt i budowę oczyszczalni ścieków „Południe”  w Warszawie.  Następnie zaangażowana w tworzenie założeń do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w „Pruszkowie” oraz w rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków ”Czajka” w Warszawie.  W latach 2009-2012 prowadziła kontrakt budowlany na modernizację oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie. Od roku 2013 pracuje w doradztwie biznesowym (w EY a obecnie w KPMG), gdzie realizuje m.in projekty związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadową. Autorka wielu opracowań i artykułów związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.