Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Technolog drewna, absolwent AR w Poznaniu; (1991–nadal) dyrektor Biura Związku Miast Polskich w Poznaniu; (1980–1991) działacz NSZZ „Solidarność”, (od 1981) zaangażowany w problematykę samorządową; (1989–1991) działacz ruchu Komitetów Obywatelskich; (od 1995) zaangażowany w działalność Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), (2002–2006) członek Komisji Instytucjonalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy, także członek: Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (GKU-A) i Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.