Marcin Wróblewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w prawie UE), jak również Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego, a także studia podyplomowe z energetyki (na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW) oraz ochrony środowiska (na Wydziale Biologii UW).

Marcin Wróblewski jest Głównym Specjalistą w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Cieszy się bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej (C40 Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES, ICLEI, Energy Cities) oraz krajowej na rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i walki ze zmianami klimatu. Obecnie:

  • osoba kontaktowa dla Warszawy w zakresie Porozumienia Burmistrzów,
  • kierownik projektu URBAN LEARNING (program Horizon 2020) nt. zintegrowanego planowania energetycznego,
  • kierownik projektu Sharing Cities – SHAR-LLM (program Horizon 2020) nt. inteligentnych miast i społeczności,
  • przedstawiciel Warszawy/EUROCITIES w Energy Transition Partnership w ramach Urban Agenda Unii Europejskiej,
  • członek i koordynator Zespołu Sterującego Klastra "E-Mobil" na rzecz transportu przyjaznego dla środowiska,
  • członek rady doradczej miast w EERA Joint Programme on Smart Cities,
  • szerpa w ramach European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities,
  • członek polskich krajowych grup doradczych w programie Horizon 2020
    w zakresie SC3–Energia, SC4-Transport oraz SC5-Klimat i środowisko.