Marta Bugaj pracuje w Biurze Infrastruktury m. st. Warszawy. Uzyskała tytuł magistra inżyniera Gospodarki Przestrzennej oraz magistra Administracji. Posiada doświadczenie w międzynarodowej (C40, EUROCITIES) i krajowej współpracy na rzecz efektywności energetycznej, zrównoważonego transportu oraz zmagań ze zmianami klimatu – w tym przy tworzeniu „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla m. st. Warszawy”, projektu FP7 OPEN HOUSE dotyczącego zrównoważonego budownictwa, Projektu C40 Carbon Disclosure, jak również zarządzaniu w Warszawie projektem IEE Cascade (lokalne przywództwo energetyczne) oraz organizowaniu licznych wydarzeń i kampanii na rzecz zwiększania świadomości środowiskowej.

 

 

W roku 2017:

  • Warszawska ekspertka w projekcie LIFE+ ADAPTCITY, w zakresie strategii adaptacji do zmian klimatu
  • Warszawska ekspertka w projekcie H2020 STEP BY STEP, w zakresie oszczędności energii w gospodarstwach domowych
  • Warszawska ekspertka w H2020 Sharing Cities, projekcie SHAR-LLM zorientowanym na inteligentne miasta i społeczności