Zastępca dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpomysłodawca, autor i kierownik projektu kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich z obszaru szeroko rozumianej kultury. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów na kierunku zarządzanie oraz podyplomowych w zakresie procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Brał udział w licznych projektach badawczych w dziedzinie rozwoju miast i regionów. Specjalizuje się w tematyce rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w oparciu o kulturę oraz zrównoważonego rozwoju miast.