Robert Carr rozpoczynał karierę zawodową w sektorze telekomunikacyjnym, zajmując się planowaniem nowych usług cyfrowych w latach dziewięćdziesiątych. W Angielskiej Agencji Środowiskowej pracuje od 15 lat. Początkowo zajmował się regulacjami dotyczącymi gospodarki wodnej i odpadowej, później skupił się na wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Przez ostatnie 5 lat wspierał rozwój wprowadzanego przez rząd podejścia zlewniowego (zarządzanie wodą i lądem). Współpracuje z zainteresowanymi stronami w zakresie identyfikowania skutecznych interwencji, eliminujących presję środowiskową i pomagających osiągać liczne korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem w Newcastle w ramach akcji edukacyjnej Blue, Green plus Grey, z Uniwersytetem Durham pracuje zaś przy projekcie „Naturvation” (NATure-based URban innoVATION) poszukując rozwiązań zmniejszających obciążenia w środowiskach miejskich.