Prezeska Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju, zarządzania zielenią miejską i zielono-błękitnej infrastruktury skierowanych do urzędników miejskich, specjalistów, studentów, nauczycieli szkolnych i akademickich i innych osób zainteresowanych ww. tematami. Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS AtKisson Group. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych. Autorka publikacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej i rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS).