Jože Gregorič pracuje jako Menedżer Projektów Sprzedażowych w spółce komunalnej Snaga w Ljubljanie. Posiada kompetencje w komunikowaniu się z interesariuszami, doświadczenie w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi wewnątrz organizacji oraz doskonałe umiejętności koordynacyjne.

W spółce Snaga, Jože Gregorič odpowiada za liczne projekty, jest m.in. liderem jednego z nich, poświęconego instalacji podziemnego systemu zbiórki odpadów w centrum Lubljany. System ten ma zastąpić tradycyjne kontenery podziemnymi punktami zbiórki, racjonalizując gospodarkę odpadami i korzystnie wpływając na prezencję przestrzeni miejskiej. Projekt okazuje się być dużym sukcesem – jest prezentowany innym miastom jako przykład dobrej praktyki.
Jože Gregorič prowadzi ponadto projekt zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego (kilka lat temu powołał do funkcjonowania specjalny punkt zbiórki), jak również centra zbiórki i recyklingu związane z projektem „small Snaga”. W 2013 roku zwiększono w spółce nacisk na zbiórkę ubrań, tekstyliów i zabawek w centrach zbiórki. We współpracy ze szkołami i mieszkańcami miasta zbierano naczynia kuchenne, przybory szkolne i przekazywano je do m.in. ośrodków dla mam, ośrodków dla bezdomnych.

Jože Gregorič pracuje w zespole zajmującym się rozwojem infrastruktury zorientowanej na gospodarkę odpadami i zasobami, tak by można było je zbierać i przetwarzać. Uczestniczy również w projektach badawczych optymalizujących gospodarkę odpadami i zarządza sprzedażą odpadów podzielonych na frakcje. Przygotowuje również dla firm projekty zbiórki selektywnej.