Egle Randyte od 5 lat pracuje jako Kierownik Projektu Zrównoważonej Energii w Urzędzie Miasta Wilna. Z powodzeniem zarządzała następującymi projektami: Plan na rzecz Zrównoważonej Energii w ramach Inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, Plan Działania na rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej, strategię adaptacji do zmian klimatu oraz interaktywną mapę Rzeczywistej Klasy Efektywności Energetycznej (ostatni projekt to laureat nagrody Eurocities Network 2014 w dziedzinie innowacyjności energetycznej).