Joseph Beretta jest związany z inżynierią elektryczną w Wyższej Szkole INSA Lyon. Posiada tytuł magistra inżyniera energetyki oraz 20 letnie doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym w PSA Peugeot Citroën, 14 letnie w zakresie energoelektroniki służącej sterowaniu silnikiem elektrycznym. Prowadził badania i wdrażał innowacje w pojazdach elektrycznych i elektronicznych. Ponadto był delegatem zajmującym się energią i innowacjami, prowadzącym rozmowy z administracją francuską i europejską w szerokim zakresie dotyczącym zasilania silników olejem napędowym, benzyną, silników elektrycznych i hybrydowych oraz finansowania projektów innowacyjnych. Był także delegatem do Ministerstwa Badań Naukowych, aby reprezentować Francję w wieloletnich programach europejskich w zakresie transportu lądowego.

Joseph Beretta jest od długiego czasu aktywny w tematyce e-mobilności. Aktualnie jest prezesem Avere-France oraz wice-prezesem AVERE Europe . Avere-France jest ośrodkiem wymiany informacji i krajowym centrum eksperckim, który skupia wszystkie strony zaangażowane w mobilność elektryczną. Głównym zadaniem stowarzyszenia poza promowaniem i udzielaniem informacji na temat e-mobilności jest skupianie podmiotów z sektora i reprezentowanie go w relacjach z władzami publicznymi.