Nowoczesna koncepcja ekohydrologii, budząca zainteresowanie na całym świecie, zrodziła się w Polsce. Jej twórcą jest prof. Maciej Zalewski z Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN. Od kilkunastu lat jest stałym współpracownikiem UNESCO i nadzoruje projekty badawcze tej organizacji. Maciej Zalewski urodził się w 1950 roku w Warszawie. W 1973 roku ukończył biologię na Uniwersytecie Łódzkim, pisząc pracę magisterską na temat metodyki badań ekosystemów rzek. Już po trzecim roku studiów pracował przez dwa miesiące jako wolontariusz w Instytucie Nenckiego w Warszawie, gdzie zajmował się energetyką ekologiczną. W roku 1977 uzyskał doktorat na UŁ za pracę poświęconą produktywności zespołów ryb w rzekach o różnym zanieczyszczeniu. Dziewięć lat później habilitował się rozprawą na temat mechanizmów regulujących dynamikę zespołów ryb w rzekach różnych stref klimatycznych. Rozprawę opublikowano jako serię prac w brytyjskich czasopismach naukowych oraz podręczniku Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Przedstawiona w pracy habilitacyjnej koncepcja Zalewskiego posłużyła do sformułowania kluczowego pytania ekohydrologii - o integrację hydrologii i ekologii. W ciągu kolejnych lat Zalewski opublikował w kraju i za granicą liczne prace naukowe (samodzielne lub pisane we współpracy z innymi badaczami) na temat hydrologii, które innym uczonym dają podstawę do rozwijania tej dziedziny wiedzy na całym świecie. Jest założycielem Katedry Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2000 roku jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Od 1997 roku działa w Radzie Gospodarki Wodnej przy Ministrze Ochrony Środowiska.Jest ceniony jako naukowiec nie tylko w Polsce. Od kilkunastu lat prowadzi stałą współpracę z UNESCO. W latach 2001 - 2004 był członkiem Rady Naukowej Regionalnego Biura UNESCO ds. Nauki w Wenecji. Od 1989 do 1996 roku pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej w ramach programu UNESCO MAB (Man and Biosphere) - "Role and Land/Water Ecotones in Lanscape Management and Restoration". Od roku 1997 kieruje jednym z projektów realizowanych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO "Ecohydrology". Jest także przewodniczącym grupy roboczej Europejskiej Komisji ds. Rybactwa EIFAC FAO.