Ukończyła Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Gdańskim z tytułem magistra geografii w zakresie hydrologii i klimatologii. Krystyna Borkowska od 20 lat zawodowo związana jest z Urzędem Miasta Gdyni, gdzie odpowiada za efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, w szczególności w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, transportu publicznego oraz modernizacji energetycznej budynków. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej Infrastruktura w ramach inicjatywy rządowej „Proste Fundusze”.